• Galleri 2013

Poolgrävning Odlaren

Poolgrävning Mellösa

Poolgrävning Västerås

Poolgrävning Malmköping

Poolgrävning Åker

Plattläggning Nyfors

Markarbete Söder

Rivning sommarstuga

Dränering Västerås

Poolgrävning Skiftinge

Dränering Vallby

Skiffer Åsby

Lps pump

Tomtplanering

Stenläggning Måsta

 

Sprängning

En fin sommardag på landet i grävaren

På väg hem från Malmköping